Difference between revisions of "2018-05-14 Product Family Management Group Meeting"

From HL7 TSC
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{subst:: PLA Template}}")
 
Line 1: Line 1:
{{subst:: PLA Template}}
+
{|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
<!---=======================================================================
 +
|                                                                          |
 +
|  MM    MM  TTTTTT  GGGGG        IIIIII  NN    NN  FFFFFF  OOOOO      |
 +
|  MMM  MMM    TT    GG              II    NNN  NN  FF      OO  OO    |
 +
|  MM MMM MM    TT    GG  GGG        II    NN NN NN  FFFF    OO  OO    |
 +
|  MM  M  MM    TT    GG  GG        II    NN  NNN  FF      OO  OO    |
 +
|  MM    MM    TT    GGGGG        IIIIII  NN    NN  FF      OOOOO      |
 +
|                                                                          |
 +
========================================================================--->
 +
| colspan="2" align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''HL7 Product Family Management Council Minutes''' <br/>
 +
'''Location: '''Saal 2, Heumarkt
 +
| colspan="2" align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Date: 2018-05-14'''<br/> '''Time: 7:00 AM'''
 +
|-
 +
| colspan="1" align="right"|'''Facilitator'''
 +
| colspan="1" align="left"|Wayne/Lorraine
 +
| colspan="1" align="right"|'''Note taker(s)'''
 +
| colspan="1" align="left"| Anne
 +
|-
 +
| border="4" cellpadding="1" colspan="4" style="background:#f0f0f0;"|
 +
|-
 +
|}
 +
{|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
| border="1" cellpadding="2" colspan="1" align="left"|'''Attendee'''
 +
| '''Name'''
 +
 
 +
 
 +
<!---==============================================================================
 +
|                                                                                |
 +
|    AAAA  TTTTTT  TTTTTT  EEEEEE  NN    NN  DDDDD    EEEEEE  EEEEEE  SSSSS    |
 +
|  AA  AA    TT      TT    EE      NNN  NN  DD  DD  EE      EE      SS        |
 +
|  AAAAAA    TT      TT    EEEE    NN NN NN  DD  DD  EEEE    EEEE    SSSS      |
 +
|  AA  AA    TT      TT    EE      NN  NNN  DD  DD  EE      EE          SS    |
 +
|  AA  AA    TT      TT    EEEEEE  NN    NN  DDDDD    EEEEEE  EEEEEE  SSSSS      |
 +
|                                                                                |
 +
===============================================================================--->
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
|-
 +
| ||
 +
 
 +
|-
 +
|colspan="4" style="background:#f0f0f0;"|
 +
|-
 +
|colspan="4" style="font-style:italic; color:green;" |''no quorum definition''
 +
 
 +
|}
 +
<!---=======================================================
 +
|                                                          |
 +
|    AAAA    GGGGG  EEEEEE  NN    NN  DDDDD    AAAA      |
 +
|  AA  AA  GG      EE      NNN  NN  DD  DD  AA  AA    |
 +
|  AAAAAA  GG  GGG  EEEE    NN NN NN  DD  DD  AAAAAA    |
 +
|  AA  AA  GG  GG  EE      NN  NNN  DD  DD  AA  AA    |
 +
|  AA  AA  GGGGG  EEEEEE  NN    NN  DDDDD    AA  AA    |
 +
|                                                          |
 +
========================================================--->
 +
===Agenda===
 +
*Invited participants: Co-chairs of TSC, V2, CIMI, CDA-MG, FMG, PLA, SGB
 +
*Purpose of forum
 +
*Future Plans
 +
*Meeting Schedule
 +
 
 +
===Minutes===
 +
Convened
 +
 
 +
Adjourned
 +
 
 +
 
 +
 
 +
© 2018 Health Level Seven® International.  All rights reserved

Revision as of 20:21, 8 May 2018

HL7 Product Family Management Council Minutes

Location: Saal 2, Heumarkt

Date: 2018-05-14
Time: 7:00 AM
Facilitator Wayne/Lorraine Note taker(s) Anne
Attendee Name


no quorum definition

Agenda

  • Invited participants: Co-chairs of TSC, V2, CIMI, CDA-MG, FMG, PLA, SGB
  • Purpose of forum
  • Future Plans
  • Meeting Schedule

Minutes

Convened

Adjourned


© 2018 Health Level Seven® International. All rights reserved